Учні та вчителі Угорницької школи, кінець 1940 – початок 1950рр..

Угорницька школа 1939