Метрична книга 1776-1798.
Сторінка 46
Метрична книга 1776-1798
Page Image
Myroslav Dubei
метрична книга Угорники 46

метрична книга Угорники 46

Записи про народження, шлюб, смерть і перепис сімей в Угорниках, Отинії і Грабичі від 1776 по 1822 роки.
1 – 1797 листопад, Дмитро Кінащук син Василя Кинащука матері Анни с панной Марією цоркою Юрка Буцеляка матері Анни. Свідки Данило Дмитришин, Іван Оринчук.
2 – 1798 січень, Андрій син дяка струківскогос панною Анною Гацка Крамарчука матері Марії. Свідки Василь Кінащук, Ясько Гацков.
3 – 1798 січень, Дмитро син Данила Посічняка с панною Гафієв цорков Грицька Ігнатового матері Параски. Свідки Гринь Чухрій, Тома Посічняк.
Будинок №1 – Піотр Гладишескі, жона єго Магдалена Канцівічова?, син Марцін, дочка Гануся, матка Катерина Канцівічова?
Будинок №2 – Григор Дубейчин, жона Марія Кацинякова, матка Оринка Дубейка (умерла), уродилсі Іван 1814 (утонул), Марія 1822, Олекса 1825.
Будинок №3 – Петро Бродовий, жона Оринка Михалкова, дочка Марія, уродилсі Іван, сестрениця Петра Мариня, отець Іван Бродовий,, матка, жона Івана Марія, уродивсі Василій 1821
Будинок №4 – Стефан Бродовий, жена єго Марія, сестриниця Стефана, уродиласі Параска
Будинок №5 – Панько Будзеляк, жона Анна, син Іван, Федор, Василь (умер), Юрко (утопилсі), дочки Марія, Тетяна, уродиласі Єва 1824, Параска, Афія
Будинок №6 – Миколай Мельников, Олейников вуличне, жона єго Татіанна, син Федор, Семен, уродилсі Леонтій 1814, Параска, матка Анна Бузелячка (умерла), дочка Анни Параска, уродиласі Юліанна, Дмитро 1820, Марія 1823 (умерла), Анна 1826
Будинок №7 – Михал Кінащук, жона Настуня, уродиласі Анна 1822, Петро Хоміцкі (умер), жона Анна, син Іван, дочка Олена, матка Олени (умерла), Якуб Бєнь, жона Марія Зайцьова?
Будинок №8 – Іван Заїць, жона Розалія, син Семен, Петро, дочки Марія відаласі, Фекла, уродиласі Февронія 1816, Єлена 1820
Будинок №9 – Федор Савочин, жена єго Марія (умерла), Францішка, син Іван (умер), Максим, жона єго Марія Яцкова, уродилсі Семен 1828, Василь, Прокоп

метрична книга Угорники 46

Додати коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *